Wat doet een kwartiermaker in samenwerken

Een kwartiermaker in samenwerken werkt aan samenwerkingen, allianties, coalities en co-producties waarbij meerdere organisaties/partijen zijn betrokken. 

De kwartiermaker voor samenwerken beschikt over de volgende competenties:
  • ondernemerszin, vasthoudendheid en doelgerichtheid
  • pioniersgeest, creativiteit, innovatief handelen
  • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen / bestuurlijke sensitiviteit
  • initiatiefrijke / pro-actieve instelling
  • motiverend, stimulerend en enthousiasmerend vermogen
  • bemiddelend / coachend vermogen


kwartiermaker in samenwerken