Wat doet een kwartiermaker


Een kwartiermaker is belast met de voorbereiding en de organisatie van iets (geheel) nieuws.
Het is altijd tijdelijk werk want na de implementatie draagt de kwartiermaker het over aan de opgebouwde nieuwe organisatie. De kwartiermaker is een wegbereider die voorop loopt en de toekomstige organisatie opbouwt.

kwartiermaker

Een kwartiermaker moet daarom over vele competenties beschikken zoals ruime ervaring in samenwerkingsprocessen, ontwikkeling van netwerkprocessen, een stevige persoonlijkheid, klantgericht, verbinder, een 'hands on mentaliteit', fingerspitzengefuhl voor politiek en maatschappij, heeft mensenkennis, een rasoptimist, realist en generalist, enzovoort.