Kwartiermaker in samenwerking

Samenwerken is een zegen voor de economie. Mits samenwerking op de juiste manier ingezet en gestimuleerd wordt. Het is belangrijk dat (externe) partijen zoals gemeentes, banken, zorginstellingen, scholen en bedrijven maatwerk bieden. Niet alleen maatwerk op de inhoud maar ook maatwerk dat past in de organisaties, de teams en de individuele mensen. Daarvoor is het belangrijk dat er naast voldoende kennis over de content ook bewustzijn en begrip is voor de mensen die het moeten doen.

Organisaties en bedrijven maken onderdeel uit van een lokale gemeenschap en zijn op unieke locaties gehuisvest. De binding met de gemeenschappen, het landschap, de natuur en de streek maken een belangrijk onderdeel uit van de samenwerking en kunnen niet onderbelicht blijven. Met een standaard aanpak red je het in de meeste gevallen niet. 

 

Samenwerken is het doorgronden van deze elementen die samenwerkingen zwak of sterk kunnen maken.
Het ultieme doel van samenwerking is de gemeenschappelijke waardecreatie in een evenwichtige toekomstbestendige balans.