Kwartiermaker in samenwerken

Welkom op de website van De Baaij Advies, samen kom je verder.

Mijn naam is Gerard de Baaij en ik ben kwartiermaker / manager in samenwerken. Ik help organisaties die het voornemen hebben om te gaan samenwerken of al samenwerken en daarbij ondersteuning, advies en/of begeleiding vragen. 


Er zijn diverse samenwerkingsverbanden te onderscheiden, zoals tussen ondernemers onderling, onderwijsinstellingen onderling en overheden onderling. Maar ook samenwerkingen tussen overheden en ondernemers, ondernemers en onderwijs, overheden en onderwijs en in de triple helix van ondernemers, overheden en onderwijsorganisaties. 


Mijn kwartiermaker werk is gericht op samenwerkingsverbanden op het gebied van business development, gebiedsontwikkeling, leefbaarheidsvraagstukken en innovaties in de wereld van:
1) het buitengebied, het platteland, natuur, landbouw en milieu;
2) de organisaties zelf, de sociale omgeving, maatschappelijk, de individu en teams;
3) de producten en diensten van de natuur, agrobusiness, agrofood, biobased en duurzaamheid;
4) de processen, de financiele middelen, de wet- en regelgeving en de planning.


Als kwartiermaker breng ik de doelen in kaart, verzorg eventueel aanvullend onderzoek, geef vorm aan de gewenste samenwerking, initieer en ondersteun bij de strategie, begeleid de financiering en ik zorg  voor implementatie inclusief planning, personeel en exploitatie.

Samenwerken begint bij de behoefte van de partijen. Samen kom je verder.

 
Gerard de Baaij werkt als de bodemschimmels Mycorrhiza tussen aarde en wortels,
als partner in processen die zorgt voor
verbindingen, uitwisseling en symbiose.
Er ontstaat groei !